PROGRAM 2024

Programmet är under utformning och kommer presenteras löpande. Helgen börjar fredag 16:e augusti 2024 kl 17.30 och avslutas med en gudstjänst (fri entré) kl 11.00, söndag 18:e augusti.