Skärgårdssång är en ny festival som arrangeras i samarbete mellan Stiftelsen Skjærgårds Norge, Dot Music, TanumStrand Hotell & Konferens och tillsammans med representanter för Svenska Kyrkan och olika frikyrkor i Bohuslän.