En ny musikalisk hederspris delas ut i Sverige: ”Fyrljuspriset”

Priset har sin föregångare i Norge, ”Fyrlysprisen”, som delades ut för första gång 2008 och har under åren pristagare som bland annat Oslo Gospel Choir, Roland Lundgren, Rune Larsen och Arnold Börud. De senaste åren har Ingemar Olsson, Ingmar Johánsson, Bengt Johansson och Per-Erik Hallin fått priset.

Fyrljuspriset ska delas ut till en person, en artist eller en kör som gett av sig själv till publiken och som stått i tjänst under många år och som fortfarande står mitt i detta arbete.

Artister, som med sin förmedling av kristen sång och musik varit viktiga för utveckling av vår tro och trosliv. Vi ønskar att Fyrljuspriset ska vara en tack från oss alla och en bekräftelse på att artistens bidrag och trofasthet har varit oerhört viktig för många människor.

Att vara artist, kan vissa tider vara mycket krävande.
De ger av sig själva med mål lyfta och beröra oss, oberoende på när dom får tillbaka från oss som publik. Ändå fortsätter dessa artiser att skapa, för att ge oss sånger till eftertanke, inspriation och livsglädje.

Fyrljuspriset er en tack till dessa artister som har varit trofasta i tjänsten for Herren under många många år.